tính nhanh 24/39+(113/207+76/39) các số trên là phân số nha

tính nhanh
24/39+(113/207+76/39)
các số trên là phân số nha

2 bình luận về “tính nhanh 24/39+(113/207+76/39) các số trên là phân số nha”

 1. Giải đáp:8369/2691
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  24/39+(113/207+76/39)
  =24/39+113/207+76/39
  =(24/39+76/39)+113/207
  =100/39+113/207
  =20700/8073+4407/8073
  =8369/2691
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời
 2. $\text{ $\dfrac{24}{39}$ + ( $\dfrac{113}{207}$ + $\dfrac{76}{39}$)}$
  $\text{= $\dfrac{24}{39}$ +  $\dfrac{113}{207}$ + $\dfrac{76}{39}$}$
  $\text{ = ( $\dfrac{24}{39}$ + $\dfrac{76}{39}$) + $\dfrac{113}{207}$ }$
  $\text{ = $\dfrac{100}{39}$ + $\dfrac{113}{207}$}$
  $\text{ = $\dfrac{ 20700}{ 8073}$ + $\dfrac{ 4407}{ 8073}$}$
  $\text{ = $\dfrac{8369}{ 2691}$ }$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận