Tính nhanh 35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 – 7,5)

Tính nhanh
35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 – 7,5)

2 bình luận về “Tính nhanh 35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 – 7,5)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 – 7,5)
  = 35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x 0
  =  35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 0
  = 35 x 11 x  0,1 + 0
  =  385 x 0,1 +  0
  = 38.5
  @zii<3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới