tính nhanh A=1:[2×4]+1:[4×6]+1:[6×8]+…+1:[2022×2024]

tính nhanh
A=1:[2×4]+1:[4×6]+1:[6×8]+…+1:[2022×2024]

2 bình luận về “tính nhanh A=1:[2×4]+1:[4×6]+1:[6×8]+…+1:[2022×2024]”

 1. A=1:(2xx4)+1:(4xx6)+1:(6xx8)+…+1:(2022xx2024)
  =1/(2xx4)+1/(4xx6)+1/(6xx8)+…+1/(2022xx2024)
  =1/2(2/(2xx4)+2/(4xx6)+2/(6xx8)+…+2/(2022xx2024)
  =1/2(1/2-1/4+1/4-1/6+1/6-1/8+…+1/2022-1/2024)
  =1/2(1/2-1/2024)
  =1/2(2012/2024-1/2024)
  =1/2 xx2011/2024
  =2011/4048

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Gọi biểu thức trên là A, ta có:
  A=1/(2×4) + 1/(4×6) + 1/(6×8) + … + 1/(96×98) + 1/(98×100) 
  2A=2/(2×4) + 2/(4×6) + 2/(6×8) + … + 2/(96×98) + 2/(98×100) 
  2A=1/2-1/4+1/4-1/6+1/6-1/8+…+1/96-1/98+1/98-1/100
  giản ước đi, ta có:
  2A=1/2-1/4+1/4-1/6+1/6-1/8+…+1/96-1/98+1/98-1/100
  2A=1/2-1/100
  2A=49/100
  =>A=49/100:2
  =>A=49/200
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới