tính nhanh a.75,26 + 63,39 – 35,26 – 13,39 b.84,27 x 2,891 + 2,891 x 15,73

tính nhanh
a.75,26 + 63,39 – 35,26 – 13,39
b.84,27 x 2,891 + 2,891 x 15,73

2 bình luận về “tính nhanh a.75,26 + 63,39 – 35,26 – 13,39 b.84,27 x 2,891 + 2,891 x 15,73”

 1. Giải đáp:
   a) 90
  b) 289,1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 75,26+63,39-35,26-13,39
  =(75,26-35,26)+(63,39-13,39)
  =40+50
  =90
  —–
  b) 84,27xx2,891+2,891xx15,73
  =2,891xx(84,27+15,73)
  =2,891xx100
  =289,1

  Trả lời
 2. a.75,26 + 63,39 – 35,26 – 13,39
  = (75,26 – 35,26 ) + (63,39 – 13,39)
  = 40 + 50
  = 90
  b.84,27 x 2,891 + 2,891 x 15,73
  = 2,891 x ( 84,27 + 15,73)
  = 2,891 x 100
  = 289,1 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới