Tính rồi điền dấu >; <; = vào chỗ chấm: 25 phút 6 giây x 3 ………. 405 phút 12 giây : 3 Giúp t vs ạ

Tính rồi điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:
25 phút 6 giây x 3 ………. 405 phút 12 giây : 3
Giúp t vs ạ

2 bình luận về “Tính rồi điền dấu >; <; = vào chỗ chấm: 25 phút 6 giây x 3 ………. 405 phút 12 giây : 3 Giúp t vs ạ”

 1. Giải đáp:  25 phút 6 giây x 3   <    405 phút 12 giây : 3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   25 phút 6 giây × 3 =  75 phút 18 giây hay 1 giờ 15 phút  18 giây 
  405 phút 12 giây : 3 =  135 phút 4 giây hay 2 giờ 15 phút 4 giây 
  75 phút 18 giây hay 1 giờ 15 phút  18 giây  <  135 phút 4 giây hay 2 giờ 15 phút 4 giây .
  xin ctrlhn ạ . cảm ơn .
  CHÚC BẠN HỌC THẬT TỐT . 

  Trả lời

Viết một bình luận