tính S hình thang đáy lớn 19cm đáy bé 15cm chiều cao 14cm

tính S hình thang đáy lớn 19cm đáy bé 15cm chiều cao 14cmViết một bình luận

Câu hỏi mới