tính thuận tiện 12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút

tính thuận tiện
12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút

2 bình luận về “tính thuận tiện 12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút”

 1. Giải đáp:
   2 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi : 12 giờ 27 phút = 747 phút
  4 giờ 19 phút = 259 phút 
  6 giờ 8 phút = 368 phút 
  => 747-259-368= 120 phút hay là 2 giờ 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút 
  =(12 giờ 27 phút – 6 giờ 8 phút) – 4 giờ 19 phút 
  =6 giờ 19 phút – 4 giờ 19 phút 
  =2 giờ 
  \color{blue}{\text{Táo Babyy}}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới