Tính thuận tiện nhất : 19 giờ 12 phút – 7,5 giờ – 2,7 giờ (Lời giải chi tiết ạ)

Tính thuận tiện nhất :
19 giờ 12 phút – 7,5 giờ – 2,7 giờ (Lời giải chi tiết ạ)Viết một bình luận