Tính tỉ số của 30 phút và 2/3 giờ

Tính tỉ số của 30 phút và 2/3 giờ

2 bình luận về “Tính tỉ số của 30 phút và 2/3 giờ”

 1. Giải đáp:75%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  đổi $\frac{2}{3}$ giờ =40 phút
   tỉ số của 30 p và 40 là 
        30: 40=0.75=75%
                           đáp số : 75 %

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số của 30 phút và 2/3 giờ 
  Đổi : 2/3 giờ = 2/3 xx 60 phút = 120/3 phút = 40 phút 
  Ta có : 30:40 = 30/1 xx 1/40 = 30/40 = 3/4
  Vậy tỉ số của 30 phút và 2/3 giờ là 3/4 
  \color{blue}{\text{Táo Babyy~}}

  Trả lời

Viết một bình luận