Tính tỉ số phần trăm của: a)26 và 100 b)30 và 15 c)27 và 48 d)37,576 và 56

Tính tỉ số phần trăm của:
a)26 và 100
b)30 và 15
c)27 và 48
d)37,576 và 56

2 bình luận về “Tính tỉ số phần trăm của: a)26 và 100 b)30 và 15 c)27 và 48 d)37,576 và 56”

 1. a) Tỉ số phần trăm của 26 và 100 là:
        26 : 100 x 100 = 26%
  b) Tỉ số phần trăm của 30 và 15 là:
        30 : 15 x 100 = 200%
  c) Tỉ số phần trăm của 27 và 48 là:
       27 : 48 x 100 = 56,25%
  d) Tỉ số phần trăm của 37,576 và 56 là:
       37,576 : 56 x 100 = 67,1%
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) tỉ số phầm trăm của 26 và 100 là : 
       26 : 100 × 100% = 26%
  b, tỉ số phần trăm của 30 và 15 là : 
      30 : 15 × 100% = 200%
  c, Tỉ số phần trăm của 27 và 48 là : 
            27 : 48 × 100% = 56,25%
  d, Tỉ số của 37,576 và 56 là : 
        37,576  : 56 × 100% = 67,15%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới