tính tỉ số phần trăm của a) 3 và 4,7 b)53,2 và 68 c) 9,3 và 15 giúp em với ạ

tính tỉ số phần trăm của
a) 3 và 4,7 b)53,2 và 68 c) 9,3 và 15
giúp em với ạ

2 bình luận về “tính tỉ số phần trăm của a) 3 và 4,7 b)53,2 và 68 c) 9,3 và 15 giúp em với ạ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tỉ số phần trăm của 3 và 4,7 là:
  3:4,7=0,6382 = 63,82%
  Đáp số: 63,82%
  b) Tỉ số phần trăm của 53,2 và 68 là:
  53,2:68=0,7823=78,23%
  Đáp số: 78,23%
  c)
  Tỉ số phần trăm của 9,2 và 15 là:
  9,3:15=0,62=62%
  Đáp số: 62%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới