Tính tổng của tất cả các số thập phân dạng 1, ab 1,00 + 1,01 + 1,02 + ………………………….. 1,98+ 1,99

Tính tổng của tất cả các số thập phân dạng 1, ab
1,00 + 1,01 + 1,02 + ………………………….. 1,98+ 1,99

2 bình luận về “Tính tổng của tất cả các số thập phân dạng 1, ab 1,00 + 1,01 + 1,02 + ………………………….. 1,98+ 1,99”

 1. Khoảng cách giữa các số hạng là: 0,01
  Có các số hạng là: 
  ( 1,99 – 1,00 ) – 0,01 + 1 = 100 ( số )
  Tổng của tất cả các số  thâp phân là:
  $\frac{(1,00+1,99 ).100}{2}$ = 149,5
  $#bacchien2110$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Mỗi khoảng cách hay hiệu 2 số liền nhau là :
  1,01 – 1,00 = 1,02 – 1,01 = 0,01
  Dãy số trên có số các số hạng là :
  (1,99 – 1,00):0,01+1=100( số hạng )
  Tổng của dãy số trên là :
  (1,00 + 1,99)xx100:2=149,5
  Đáp số :149,5
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận