Tính vận tốc của người đi bộ biết quãng đường dài 4km và thời gian đi hết quãng đường là 2,5 giờ.

Tính vận tốc của người đi bộ biết quãng đường dài 4km và thời gian đi hết quãng đường là 2,5 giờ.

2 bình luận về “Tính vận tốc của người đi bộ biết quãng đường dài 4km và thời gian đi hết quãng đường là 2,5 giờ.”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
                         giải 
  Vận tốc đi bộ của người đó là : 
                 4 : 2,5 = 1,6 ( km / giờ )
                 Đáp số : 1,6 km / giờ 
  xin hay nhất Ạ 

  Trả lời

Viết một bình luận