Tổng 2 số là 24. Số thứ nhất bằng 20 % số thứ hai. Tìm 2 số đó

Tổng 2 số là 24. Số thứ nhất bằng 20 % số thứ hai. Tìm 2 số đó

2 bình luận về “Tổng 2 số là 24. Số thứ nhất bằng 20 % số thứ hai. Tìm 2 số đó”

 1.     @ParkChaeYoung
  Đổi : 20% = 20/100 = 1/5
    Số thứ nhất là :
  24 : (5 + 1) xx 1 = 4
    Số thứ hai là :
  24 – 4 = 20
  Đáp số : 4 và 20.
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :   20% = 1/5   
  Tổng số phần bằng nhau là :
    1 + 5 = 6   (phần)
  Số thứ nhất là :
    24 : 6 xx 1 = 4   
  Số thứ hai là :
    24 – 4 = 20   
  Đáp số :   ….   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới