Tổng 2 số là 3,9 . Nếu gấp ST1 lên 4 lần mà vẫn giữ nguyên ST2 thì đc tổng là 11,1 . Tìm 2 số SOS ! Giải giúp mik theo cách d

Tổng 2 số là 3,9 . Nếu gấp ST1 lên 4 lần mà vẫn giữ nguyên ST2 thì đc tổng là 11,1 . Tìm 2 số
SOS ! Giải giúp mik theo cách dạng toán khử nhé ak ! Gấp

2 bình luận về “Tổng 2 số là 3,9 . Nếu gấp ST1 lên 4 lần mà vẫn giữ nguyên ST2 thì đc tổng là 11,1 . Tìm 2 số SOS ! Giải giúp mik theo cách d”

 1. Gọi 2 số đó là a và b 
  Vì tổng 2 số là 3.9 nên a+b=3.9(1)
  Nếu gấp ST1 lên 4 lần mà vẫn giữ nguyên ST2 thì đc tổng là 11,1 nên: 4a+b=11,1(2)
  Lấy (2) trừ (1) theo vế với vế ta được
  3a=7.2 
  a= 7.2÷3=2.4
  b=3.9-a=3.9-2.4=1.5
  Vậy hai số đó là 2.4 và 1.5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới