Tổng của 1 số thập phân và 1 số tự nhiên bằng 83,7 . Khi cộng 2 số này , 1bạn đã quên viết dấu phẩy ở phần thập của số thập p

Tổng của 1 số thập phân và 1 số tự nhiên bằng 83,7 . Khi cộng 2 số này , 1bạn đã quên viết dấu phẩy ở phần thập của số thập phân nên đã cộng 2 số tự nhiên và được kết quả là 405 . Tìm số thập phân đó
Lớp 5
Toán
Câu hỏi của OLM

1 bình luận về “Tổng của 1 số thập phân và 1 số tự nhiên bằng 83,7 . Khi cộng 2 số này , 1bạn đã quên viết dấu phẩy ở phần thập của số thập p”

 1. Giải
  Vì tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 83,7 nên số thập phân là số có 1 chữ số ở phần thập phân 
  => Khi quên viết dấu phẩy thì số thập phân gấp lên 10 lần 
  => Tổng tăng 9 lần số thập phân 
  Số thập phân là :
  (405 – 83,7):9 = 35,7
  Đáp số : 35,7
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới