tổng của 2 số 89 . nếu st1 tăng thêm 5 đơn vị và st2 giảm đi 6 đơn vị. thì tổng 2 số lúc này là

tổng của 2 số 89 . nếu st1 tăng thêm 5 đơn vị và st2 giảm đi 6 đơn vị. thì tổng 2 số lúc này làViết một bình luận

Câu hỏi mới