tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số thứ hai chia cho số thứ ba được thươ

tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số thứ hai chia cho số thứ ba được thương là 3 và dư 5. tìm số thứ nhất

2 bình luận về “tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số thứ hai chia cho số thứ ba được thươ”

 1. Giải đáp:
  Gọi số thứ 1 là b ; 2 là b ; 3 là c
  =>a = 2b + 1         (1)
      b= 3c + 5                 (2)
  Thay (2) vào (1) => a = 2(3c+5) + 1 = 6c + 11
  => a + b + c =1256 = 6c + 11 + 3c + 5 + c = 10c + 16
  => 10c = 1240
  =>c=124
  =>b = 3c + 5 = 377
  => a = 1256 – 124 – 377 = 755
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số thứ 1 là a ; 2 là b ; 3 là c
  =>a = 2b + 1  (1)
      b = 3c + 5   (2)
  Thay (2) vào (1) => a = 2(3c+5) + 1 = 6c + 11
  => a + b + c = 1256 = 6c + 11 + 3c + 5 + c = 10c + 16
  => 10c = 1240
  =>c = 124
  =>b = 3c + 5 = 377
  => a = 1256 – 124 – 377 = 755

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới