Tổng của hai số là 30. Số thứ hai chiếm 50% . Tìm số thứ nhất

Tổng của hai số là 30. Số thứ hai chiếm 50% . Tìm số thứ nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới