Tổng hai số bằng 0,25, thương hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó. giải nhanh giúp mik

Tổng hai số bằng 0,25, thương hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó.
giải nhanh giúp mik

2 bình luận về “Tổng hai số bằng 0,25, thương hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó. giải nhanh giúp mik”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 0,25=25/100=1/4
  Vậy tỉ số là 1/4
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  4+1=5( phần )
  Số bé là :
  0,25:5xx1=0,05
  Số lớn là :
  0,25+0,05=0,2
    $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Thương của 2 số bằng 0,25 => số lớn gấp số bé 4 lần
  Ta có sơ đồ:
  Số bé  l—–l
  Số lớn l—–l—–l—–l—–l
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 1 = 5 (phần)
  Số lớn là:
  0,25 : 5 xx 4 = 0,2
  Số bé là:
  0,25 – 0,2 = 0,05
  Đáp số: …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới