Tổng hai số là 340 hiệu hai số là 240 Tìm hai số

Tổng hai số là 340 hiệu hai số là 240 Tìm hai sốViết một bình luận

Câu hỏi mới