tổng hai số là 63 nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số đó là 240 tìm số thứ hai

tổng hai số là 63 nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số đó là 240 tìm số thứ hai

1 bình luận về “tổng hai số là 63 nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số đó là 240 tìm số thứ hai”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu cả hai số gấp lên 5 lần thì tổng mới là :
  63 x 5 = 315
  Số thứ hai là :
  ( 315 – 240 ) : ( 5 – 2 ) = 25
  Số thứ nhất là :
  63 – 25  = 38
  Đáp số : Số thứ hai: 25
                Số thứ nhất :38
  #nguyenngoclinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới