trên cùng một quãng đường AB dài 72 km Một xe máy xuất phát từ A lúc 7 giờ để đến B sau đó 30 phút 1 ô tô cùng xuất phát từ A

trên cùng một quãng đường AB dài 72 km Một xe máy xuất phát từ A lúc 7 giờ để đến B sau đó 30 phút 1 ô tô cùng xuất phát từ A để đi về b Biết vận tốc của xe máy là 45 km h vận tốc của ô tô là 60 km h.hỏi xe nào đến B trước và trước bao lâu
CÁC BẠN ƠI CHỈ CẦN ĐÁP ÁN THÔI
HOẶC LÀM THÌ CÀNG TỔT NHÉ! ^^

2 bình luận về “trên cùng một quãng đường AB dài 72 km Một xe máy xuất phát từ A lúc 7 giờ để đến B sau đó 30 phút 1 ô tô cùng xuất phát từ A”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi $30$ phút$=0,5$ giờ
  Thời gian xe máy đến $B$ tính cả $30$ phút là:
         $72÷45-0,5=1,1(giờ)$
  Thời gian ô tô đến $B$ là:
         $72÷1,2(giờ)$
  Vì $1,1<1,2$ ⇒ ô tô đến chậm hơn xe máy
  Chậm hơn số thời gian là:
         $1,2-1,2=0,1(giờ)$
           $Đ/s…$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 30 phút=0,5 giờ
  Thời gian xe máy đến B tính cả 30 phút là:72÷450,5=1,1(gi)
  Thời gian ô tô đến B là:72÷1,2(gi)
   1,1<1,2 
  ⇒ ô tô đến chậm hơn xe máy
  Chậm hơn số thời gian là:1,21,2=0,1(gi)

  Trả lời

Viết một bình luận