trên quãng đường ab bạn An đi xe đạp hết 1 giờ 16 phút bạn HOà đi xe đạp hết 1,25 gờ hỏi ai nhanh hơn và bao nhiêu phút

trên quãng đường ab bạn An đi xe đạp hết 1 giờ 16 phút bạn HOà đi xe đạp hết 1,25 gờ hỏi ai nhanh hơn và bao nhiêu phútViết một bình luận

Câu hỏi mới