Trình bày lí do tại sao lại >công thức tính diện tích hình tam giác, hình bình hành lại là ” (Đáy x Đường cao) : 2

Trình bày lí do tại sao lại >công thức tính diện tích hình tam giác, hình bình hành lại là ” (Đáy x Đường cao) : 2 Tại sao lại có công thức tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông

1 bình luận về “Trình bày lí do tại sao lại >công thức tính diện tích hình tam giác, hình bình hành lại là ” (Đáy x Đường cao) : 2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tính chất:
  – Các góc đối bằng nhau.
  – Các cạnh đối bằng nhau và song song với nhau.
  – Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  Dấu hiệu nhận biết: 
  – Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song.
  – Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
  – Tứ giác có một cặp góc đối bằng nhau.
  – Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.
  – Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  – Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau.
  – Hình thang có hai cạnh bên song song.
  2. Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành
  – Khái niệm diện tích hình bình hành: Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.
  – Cách tính diện tích hình bình hành: S=a .h
  Trong đó:
  – a: Cạnh đáy của hình bình hành.
  – h: Chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới