Trong 1 cuộc đấu giá đồ vật.Lần thứ nhất tăng thêm 10% giá ban đầu.Lần thứ hai giá tăng thêm 20% giá trước đó.Như vậy giá đồ

Trong 1 cuộc đấu giá đồ vật.Lần thứ nhất tăng thêm 10% giá ban đầu.Lần thứ hai giá tăng thêm 20% giá trước đó.Như vậy giá đồ vật được bán với giá 2 640 000 đồng.Hỏi giá ban đầu là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới