Trong 1 phép chia số tự nhiên có thương là 2 và dư bằng 17. Biết tổng số bị chia và số chia là 362. Tìm số bị chia và số chia

Trong 1 phép chia số tự nhiên có thương là 2 và dư bằng 17. Biết tổng số bị chia và số chia là 362. Tìm số bị chia và số chia

2 bình luận về “Trong 1 phép chia số tự nhiên có thương là 2 và dư bằng 17. Biết tổng số bị chia và số chia là 362. Tìm số bị chia và số chia”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có
  SBT+ST=362
  SBT:ST=2(dư 17)
  =SBT=2×ST+17
  SBT+ST=362
  =2×ST+17+ST=362
  2×ST+ST=362-17=345
  (2+1)×ST=345
  3×ST=345
  ST=345:3=115
  SBT=362-115=247

  Trả lời
 2. Giải đáp:247
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong phép chia có thương là 2 và số dư là 17 thì số bị chia bằng 2 lần số chia cộng với 17
  Ta vẽ sơ đồ : số chia 1 phần , số bị chia 2 phần và thêm 1 đoạn ứng với 17
  3 phần ứng với : 362 – 17 = 345
  Số chia là : 345 : 3 = 115
  Số bị chia là : 362 – 115 = 247

  Trả lời

Viết một bình luận