trong 1 phép trừ có hiệu là 33,56 thì sbt ko thể là số nào dưới đây a.33,065 b.33,65 c.34 d.33,902

trong 1 phép trừ có hiệu là 33,56 thì sbt ko thể là số nào dưới đây
a.33,065 b.33,65 c.34 d.33,902

2 bình luận về “trong 1 phép trừ có hiệu là 33,56 thì sbt ko thể là số nào dưới đây a.33,065 b.33,65 c.34 d.33,902”

 1. Trong 1 phép trừ có hiệu là 33,56 thì sbt không thể là số nào sau đây :
  Giải đáp : A. 33,065
  Giải thích : Do hiệu là 33,56 nên sbt phải lớn hơn hiệu.
  $#tothithuha96$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Xét:
  a)
  Số bị trừ là 33,065<33,56
  Vì số bị trừ lớn hơn số trừ nên số bị trừ không thể là: 33,065
  b)
  Số bị trừ là 33,56=33,56
  Vì số bị trừ bằng số trừ nên 33,56 có thể là số bị trừ
  c)
  Số bị trừ là 34>33,56
  Vì số bị trừ lớn hơn số trừ nên 34 có thể là số bị trừ
  d)
  Số bị trừ là 33,902>33,56
  Vì số bị trừ lớn hơn số trừ nên 33,902 có thể là số bị trừ
   Vậy chọn A

  Trả lời

Viết một bình luận