trong 327 ngày 12 giờ, mặt trăng quay được 12 vòng xung quanh trái đất . hỏi mặt trăng quay một vòng trái đất hết bao nhiêu l

trong 327 ngày 12 giờ, mặt trăng quay được 12 vòng xung quanh trái đất . hỏi mặt trăng quay một vòng trái đất hết bao nhiêu lâu? nhanh nha

2 bình luận về “trong 327 ngày 12 giờ, mặt trăng quay được 12 vòng xung quanh trái đất . hỏi mặt trăng quay một vòng trái đất hết bao nhiêu l”

 1. Giải đáp: 655 giờ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 327 ngày 12 giờ =7860 giờ
  Thời gian Mặt Trăng quay được một vòng Trái Đất là:
                7860: 12=655 ( giờ )
                 Đáp số: 655 giờ
  ~ $kiddd$ 

  Trả lời

Viết một bình luận