Trong 450g nước biển có chứa 5phần trăm làm muối.Hỏi nếu đổ thêm 300 phần trăm g nước lã được dung dịch nước muối chứa bao nh

Trong 450g nước biển có chứa 5phần trăm làm muối.Hỏi nếu đổ thêm 300 phần trăm g nước lã được dung dịch nước muối chứa bao nhiêu phần trăm muối?

2 bình luận về “Trong 450g nước biển có chứa 5phần trăm làm muối.Hỏi nếu đổ thêm 300 phần trăm g nước lã được dung dịch nước muối chứa bao nh”

 1. Giải đáp:
  Số g của muối trong 450g nước biển là :
           450:100*5=22,5
  Thêm 300 g nước lã ta đc số phần trăm của muối là
          22,5:(750:100)=3(%)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2.                      Giải:
  Số muối trong 450g nước biển là:
           450 xx 5%=22,5(g)
  Tổng số nước biển và nước lã có là:
           450+300=750(g)
  Tỉ số phần trăm giữa muối và tổng 450g nước biển và 300g nước lã là:
           ( 22,5 )/750 xx 100%=3%
           Đáp số: 3%
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới