Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất: A. 1,6 giờ B. 1 giờ 35 phút C. 1và 1/2 giờ D

Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất:
A. 1,6 giờ B. 1 giờ 35 phút C. 1và 1/2 giờ D. 89 phút
giúp mình nhé mình cảm ơn !

2 bình luận về “Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất: A. 1,6 giờ B. 1 giờ 35 phút C. 1và 1/2 giờ D”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong các khoảng thời gian dưới , khoản thời gian dài nhất là :
  – 1,6 giờ x 60 = 96 ( phút )
  – 60 phút + 35 phút = 95 ( phút )
  – 11/2 = 3/2 = 1,5 x 60 = 90 ( phút )
  Vậy đáp án đúng là A
  —-
  1 giờ = 60 phút
  60 phút = 1 giờ
  1 phút = 1/60 giờ
  $#Toán$

  Trả lời

Viết một bình luận