trong các số thập phân: 3,4;3,04;3,041;3,004 số thập phân lớn nhất là

trong các số thập phân: 3,4;3,04;3,041;3,004 số thập phân lớn nhất là

2 bình luận về “trong các số thập phân: 3,4;3,04;3,041;3,004 số thập phân lớn nhất là”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có: 3,4=3,400
  3,04=3,040
  3,041=3,041
  3,004=3,004
  Vì phân nguyên của các số là bằng nhau nên ta so sánh phần thập phân:
  Ta có thể thấy: 400>041>040>004
  Vậy số thập phân lớn nhất là 3,4 
   

  Trả lời
 2. $\text{3,4 ; 3,04 ; 3,041 ; 3,004 }$
  $\text{Sắp xếp từ bé đến lớn. }$
  $\text{3,004 ; 3,04 ; 3,041 ; 3,4}$
  $\text{Vậy số lớn nhất là : 3,4}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới