Trong cửa hàng có 50% là gạo nếp, còn lại 425kg gạo lức và gạo tẻ. Biết rằng gạo lức chiếm 20% tất cả số gạo cửa hàng có. Tín

Trong cửa hàng có 50% là gạo nếp, còn lại 425kg gạo lức và gạo tẻ. Biết rằng gạo lức chiếm 20% tất cả số gạo cửa hàng có. Tính số ki – lô- gam gạo mỗi loạiViết một bình luận

Câu hỏi mới