Trong giờ thể dục, các bạn chạy thi mỗi người 2 vòng quanh sân trường. Bạn Lan chạy mỗi vòng hết 5 phút 25 giây, bạn Hân chạy

Trong giờ thể dục, các bạn chạy thi mỗi người 2 vòng quanh sân trường. Bạn Lan chạy mỗi vòng hết 5 phút 25 giây, bạn Hân chạy mỗi vòng hết 315 giây. Hỏi mỗi bạn chạy đến đích lúc mấy giờ? Biết các bạn xuất phát lúc 9 giờ 30 phút.Viết một bình luận