trong một hỗn số,phần phân số có thể 8/5 được ko?

trong một hỗn số,phần phân số có thể 8/5 được ko?Viết một bình luận

Câu hỏi mới