trong phép chia 56,78 : 14 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là ko cần lm bài giải đâu

trong phép chia 56,78 : 14 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là
ko cần lm bài giải đâu

2 bình luận về “trong phép chia 56,78 : 14 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là ko cần lm bài giải đâu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới