trung bình 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65 kg lạc hạt lạc còn lại là đậu phộng tỉ số phần trăm giữa hạt lạc và vỏ lạc là dùng má

trung bình 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65 kg lạc hạt lạc còn lại là đậu phộng tỉ số phần trăm giữa hạt lạc và vỏ lạc là dùng máy tính bỏ túi để tinh số hạt lạc thu được sau khi bóc vỏ lạc la 100 ,92, 118 ,207, 263Viết một bình luận

Câu hỏi mới