Trung bình cộng của a và h là 3,6 cm . a=0,2 lần h . Tính diện tích hình tam giác

Trung bình cộng của a và h là 3,6 cm . a=0,2 lần h . Tính diện tích hình tam giácViết một bình luận

Câu hỏi mới