trung bình cộng của x và 5/3 là 5/7 tìm x

trung bình cộng của x và 5/3 là 5/7 tìm x

2 bình luận về “trung bình cộng của x và 5/3 là 5/7 tìm x”

 1. Vì trung bình cộng của x và 5/3 là 5/7
  => (x+5/3) : 2 = 5/7
  x + 5/3 = 5/7 xx 2
  x + 5/3 = 10/7
  x = 10/7 – 5/3
  x = -5/21
  Vậy x = -5/21
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -5/21
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x là :
  (5/7 xx 2) – 5/3 = 10/7-5/3=-5/21
  Thủ lại :
  (-5/21 + 5/3) : 2 = 5/7

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới