Trung bình cộng số gạo của hai bao là 45,6kg. Nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 2,7kg gạo thì số gạo có trong hai b

Trung bình cộng số gạo của hai bao là 45,6kg. Nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 2,7kg gạo thì số gạo có trong hai bao bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

2 bình luận về “Trung bình cộng số gạo của hai bao là 45,6kg. Nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 2,7kg gạo thì số gạo có trong hai b”

 1. Tổng số gạo ở hai bao là:
  45,6×2=91,2
  Vì chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 2,7 kg 
  Vậy số gạo ở kho thứ nhất hơn số gạo ở bao thứ hai:
  2,7 x 2 = 5,4(kg)
  Số gạo ở kho thứ nhất là:
  (45,6 + 5,4) : 2=25,5(kg)
  Số gạo ở kho thứ hai là:
  25,5 – 5,4 = 20,1(kg)
  Đáp số:kho thứ nhất:25,5 kg gạo
               Kho thứ hai 20,1 kg gạo.
  xin ctlhn
  #ltvh02

  Trả lời
 2.                                                                           Giải
                Tổng số kg gạo của cả hai bao là:
                             45,6 * 2 = 91,2(kg)
     Vì nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 2,7kg gạo thì số gạo trong hai bao bằng nhau nên số gạo trong bao thứ nhất sẽ nhiều hơn số gạo trong bao thứ hai là:
                              2,7 * 2 = 5,4(kg)
                Vậy lúc đầu bao thứ hai có số kg gạo là:
                              (91,2 – 5,4) : 2 = 42,9(kg)
                Lúc đầu bao thứ nhất có số kg gạo là:
                              42,9 + 5,4 = 48,3(kg)
                                             Đáp số: Bao thứ nhất: 48,3 kg gạo
                                                          Bao thứ hai: 42,9 kg gạo.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới