trung bình cộng số gạo ở hai thùng là 52,6 kg sau khi lấy ra ở mỗi thùng một số kg gạo bằng nhau thì thùng thứ nhất còn 50,2

trung bình cộng số gạo ở hai thùng là 52,6 kg sau khi lấy ra ở mỗi thùng một số kg gạo bằng nhau thì thùng thứ nhất còn 50,2 kg thùng 40 kg Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu kg táo? nhanh hộ mik với

1 bình luận về “trung bình cộng số gạo ở hai thùng là 52,6 kg sau khi lấy ra ở mỗi thùng một số kg gạo bằng nhau thì thùng thứ nhất còn 50,2”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng hai thùng có số kg là :
    52,6 xx 2 = 105,2 (kg)   
  Số táo còn lại của cả hai thùng là :
    50,2 + 40 = 90,2 (kg)   
  Hai thùng lấy ra số táo là :
    105,2 – 90,2 = 15 (kg)   
  Mỗi thùng lấy ra số táo là :
  15 : 2 = 7,5 (kg)   
  Thùng thứ nhất có số táo là :
    7,5 + 50,2 = 57,7 (kg)   
  Thùng thứ hai có số táo là :
    40 + 7,5 = 47,5 (kg)   
  Đáp sô :….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới