trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 600 HS, trong đó số HS nữ chiếm 55% số HS toàn trường. Hỏi trường tiểu học có bao nhiêu HS

trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 600 HS, trong đó số HS nữ chiếm 55% số HS toàn trường. Hỏi trường tiểu học có bao nhiêu HS nam?

2 bình luận về “trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 600 HS, trong đó số HS nữ chiếm 55% số HS toàn trường. Hỏi trường tiểu học có bao nhiêu HS”

 1. Giải đáp:
  C1
  trường tiểu học có số HS nữ là : 
          600 x 55% = 330 HS
  trường tiểu học có số HS nam là : 
          600 – 330 = 270 HS
  C2
  tỉ số phần trăm giữa số HS nam và HS toàn trường là :
          100% – 55% = 45 %
  trường tiểu học có số HS nam là : 
            600 x 45% = 270 HS
  xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận