từ 1 phân số ban đầu .Toán đã nhân tử số với 3 được phân số thứ 1,chia ms cho 2 được phân số thứ 2đồng thời c

từ 1 phân số ban đầu .Toán đã nhân tử số với 3 được phân số thứ 1,chia ms cho 2 được phân số thứ 2đồng thời chia mẫu số cho 3 được phân số thứ 3 .Tìm phân số ban đầu biết rằng tổng của phân số mới là 33/7

1 bình luận về “từ 1 phân số ban đầu .Toán đã nhân tử số với 3 được phân số thứ 1,chia ms cho 2 được phân số thứ 2đồng thời c”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới