từ 27 đến 2142 có mấy số chẵn, mấy số lẻ

từ 27 đến 2142 có mấy số chẵn, mấy số lẻ

1 bình luận về “từ 27 đến 2142 có mấy số chẵn, mấy số lẻ”

 1. Theo bài ra, ta có : 27; 28; 29; ….; 2142
  Vì dãy số trên bắt đầu là 27 ( số lẻ ) , kết thúc bằng 2142 ( số chẵn )
  ⇒ Số số lẻ và số số chẵn của dãy bằng nhau
  Số số chẵn ( lẻ ) của dãy là : [( 2142 – 27 ) : 1 + 1] : 2 = 1058 ( số )
  Vậy : số số chẵn là 1058 số
           số số lẻ là 1058 số

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới