Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3 của một năm nào đó ( không phải là năm nhuận) có bao nhiêu ngày? A. 64 ngày

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3 của một năm nào đó ( không phải là năm nhuận) có bao nhiêu ngày?
A. 64 ngày B. 98 ngày C. 112 ngày D. 50 ngày

2 bình luận về “Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3 của một năm nào đó ( không phải là năm nhuận) có bao nhiêu ngày? A. 64 ngày”

 1. Giải đáp:
   64 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : Tháng 1 có 31 ngày.
  Tháng 2 có 28 ngày
  Ngày 5 tháng 3 là 5 ngày.
  – Vậy : 31  + 28 + 5 = 64 (ngày )
   => Giải đáp A , 64 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận