Tuần trước cô giáo mua 3 hộp khẩu trang và 2 chai dung dịch sát khuẩn hết 129 000 đồng. Tuần này bố mua 4 hộp khẩu trang và 4

Tuần trước cô giáo mua 3 hộp khẩu trang và 2 chai dung dịch sát khuẩn hết 129 000 đồng. Tuần này bố mua 4 hộp khẩu trang và 4 chai dung dịch sát khuẩn hết 308 000 đồng. Tính giá tiền mỗi loại?Viết một bình luận