Tuổi anh gấn 4 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em năm nay 30 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?

Tuổi anh gấn 4 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em năm nay 30 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?

2 bình luận về “Tuổi anh gấn 4 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em năm nay 30 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?”

 1. Giải đáp:
  Coi tuổi em là 1 phần, tuổi anh là 4 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là :
  1+4=5( phần ) 
  Năm nay em có số tuổi là :
  30:5=6( tuổi )
  Đáp số :6 tuổi.
   
   

  Trả lời
 2. #wdr
  Gọi số tuổi của em là x (tuổi x>0)
  Số tuổi của anhlà: 4x
  Vì tổng số tuổi của 2 anh em năm nay là 30 tuổi nên 
  x+4x=30
  5x=30
  x=6
  Vậy tuổi em là 6 tuổi 
   

  Trả lời

Viết một bình luận