Vận tốc của một máy bay là 800km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 3 giờ

Vận tốc của một máy bay là 800km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 3
giờViết một bình luận

Câu hỏi mới