Vận tốc nước chảy là 15m/phút. Một người bơi xuôi dòng một đoạn sông 900m hết 9 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng đoạn sông ấ

Vận tốc nước chảy là 15m/phút. Một người bơi xuôi dòng một đoạn sông 900m hết 9 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng đoạn sông ấy hết bao nhiêu thời gian ?
SAO CHÉP = báo cáo nheViết một bình luận

Câu hỏi mới