Viết các số đo theo đơn vị cm³ 21,37m³= 1,288dm³= 2dm³= 612,121421m³= 4/5m³= 75dm³=

Viết các số đo theo đơn vị cm³
21,37m³= 1,288dm³=
2dm³= 612,121421m³=
4/5m³= 75dm³=

2 bình luận về “Viết các số đo theo đơn vị cm³ 21,37m³= 1,288dm³= 2dm³= 612,121421m³= 4/5m³= 75dm³=”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   21,37 m3 = 21370000 cm3
    2 dm3= 2000 cm3
  4/5 m3 =800000 cm3
  1,288 dm3=1288 cm3
  612,121421 m3 =612121421 cm3
  75 dm3 =75000 cm3

  Trả lời
 2. 21,37m^3= 21,37 . 1 000000=21370000 cm^3
  1,288dm^3=1,288 . 1000=1288cm^3
  2dm^3= 2 . 1000=2000cm^3
  612,121421m^3= 612,121421 . 1000000=612121421 cm^3
  4/5m^3= 4/5 . 1000000=800000 cm^3
  75dm^3= 75 . 1000=75000 cm^3
  ______________________________
  → 1 m^3 = 1000000cm^3
  → 1 dm^3 = 1000cm^3
  @Lynacute

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới